اشتغال در داده پردازی نسیم

خواهشمندم پس از مطالعه فرصت های شغلی، مرام نامه و شرایط کاری داده پردازی نسیم در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نمایید.
  • مشخصات فردی

  • مهارت های عمومی

  • زندگی آنلاین

  • آدرس 4 نمونه کار برتر خود را بنویسید

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.